Onze missie

Samen bouwen aan een digitaal vaardig en toekomstbestendig mkb

Uitdaging

De opkomst van smartphones, mobiel internet en AI verandert de manier waarop we leven en werken drastisch. We controleren gemiddeld 150 keer per dag onze mobiele telefoon en besteden er 177 minuten op. Dit heeft ook invloed op ons consumptiegedrag. We vergelijken producten en diensten online en kopen ze vervolgens op een moment en plaats naar keuze, zowel online als offline. De coronacrisis heeft de overgang van offline naar online versneld. Het gedrag en de behoeften van consumenten veranderen snel.

Veel mkb-ondernemers hebben moeite om de digitalisering bij te houden. Ze zien niet altijd de voordelen van digitalisering. Bovendien geven ze aan dat ze zelf niet beschikken over de nodige kennis en vaardigheden. Om succesvol in te spelen op de nieuwe consument, zijn kennis en digitale vaardigheden onmisbaar.

Visie & missie

Het mkb is de motor van de Nederlandse economie. In de 21ste eeuw is de digitalisering de brandstof die deze motor laat draaien. Op dit moment lukt het veel mkb-ondernemers nog niet om de kansen van de digitalisering te benutten. GetOn Digital werkt samen met overheden en belangenverenigingen om het mkb te helpen met digitaliseren. Onze missie: samen bouwen aan een digitaal vaardig en toekomstbestendig mkb.